Startpagina

Anmelden
§

© Digitale Lernwelten GmbH

Arrc

Welkom bij GeoRegioEMR!

De GeoRegioEMR is educatief en didactisch materiaal over de geografie van de Euregio Maas-Rijn en maakt deel uit van het EMRLingua-project. Het kan worden gebruikt in de lessen aardrijkskunde en buurtalen evenals in tweetalige of vakoverschrijdende contexten.

Van de gekozen thema’s tot de concrete voorbeelden en materialen: dit leerplatform weerspiegelt de kleurrijke diversiteit van de Euregio Maas-Rijn. Ontwikkeld met elementen uit de subregio's: al het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. Differentiatie en hulpmiddelen voor het leren van talen maken creatieve toepassingsgebieden voor alle leergroepen mogelijk.

Zo nodigt de GeoRegioEMR leerlingen en leerkrachten van de Euregio Maas-Rijn uit om hun eigen regio en de directe omgeving te verkennen en (nog) beter te leren kennen, geheel volgens de euregionale gedachte.

PS: meer info over de inhoud en functies vindt u hieronder!

Inhoudsopgave

Part 1: Oriëntatie op de Euregio Maas-Rijn als grensregio

1.1 De Euregio Maas-Rijn - een inleiding 1.2 Op naar de Euregio Maas-Rijn 1.3 De subregio's van de Euregio Maas-Rijn en hun steden 1.4 Taalgebieden 1.5 Historische ontwikkeling van de grenzen

Part 2: Natuurgebied Euregio Maas-Rijn

2.1 Geologie en landschapsvormen 2.2 Vulkanisme 2.3 Water en waterlopen 2.4 Weer en klimaat

Part 3: Leefruimte Euregio Maas-Rijn

3.1 Wonen in de stad en op het land 3.2 Verkeer 3.3 Een rondreis door de Euregio Maas-Rijn

Part 4: Economische ruimte Euregio Maas-Rijn

4.1 Landbouw 4.2 Energiesector – fossiele en hernieuwbare energiebronnen 4.3 Structurele verandering 4.4 Toerisme 4.5 Globalisering in de Euregio Maas-Rijn

Part 5: Methodes

5.1 Werken met kaarten 5.2. Geografische informatiesystemen (GIS) 5.3 Onderzoek van beelden 5.4 Werken met tabellen 5.5 Werken met figuren en grafieken 5.6 Werken met diagrammen

Bijlage

Kaartenverzameling Tutorials Operatoren en vereisten Geografische basisconcepten Differentiatie Info voor docenten Woordenlijst (Collectie) Workshop: Lesgeven met GeoRegioEMR Informatie over inschrijving en registratie Fouten en problemen melden

Functies van de GeoRegioEMR

Een overzicht van de belangrijkste functies
§ PD

EMRLingua

Doelstellingen van het project

Het EMRLingua-project heeft als doel de waarde van het Frans, Duits en Nederlands en de interculturele competenties op basisscholen, middelbare scholen en beroepsopleidingen in de programmaregio te versterken. 

Het doel is om burgers het gevoel te geven dat grenzen geen obstakel hoeven te zijn. Op deze manier wordt het potentieel van de Euregio Maas-Rijn als regio beter benut.